Průvodní list pohledávky k odpisu pohledávky – RMČ