Od 12. září najdete Matriční úřad na nové adrese Nádražní 4. Úřední dny jsou pondělí a středa, 8.00–17.00 hodin.

Prohlášení o volbě druhého jména pro nezletilé dítě

Důležité odkazy