Program a usnesení z 8. zasedání Rady městské části Brno-střed