Program a usnesení z 79. zasedání Rady městské části Brno-střed