Program a usnesení z 69. zasedání Rady městské části Brno-střed