Program a usnesení z 54. zasedání Rady městské části Brno-střed