Program a usnesení z 52. zasedání Rady městské části Brno-střed