Program a usnesení z 47. zasedání Rady městské části Brno-střed