Program a usnesení z 44. zasedání Rady městské části Brno-střed