Program a usnesení z 39. zasedání Rady městské části Brno-střed ze dne 6. 2. 2008