Program a usnesení z 36. zasedání Rady městské části Brno-střed