Program a usnesení z 35. zasedání Rady městské části Brno-střed