Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Program a usnesení z 32. jednání Rady městské části Brno-střed konaného 31. 8. 2015