Program a usnesení z 22. zasedání Rady městské části Brno-střed