Program a usnesení z 16. zasedání Rady městské části Brno-střed