Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Program a usnesení z 128. jednání Rady městské části Brno-střed konaného 3. 4. 2017