Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Program a usnesení z 119. jednání Rady městské části Brno-střed konaného 13. 2. 2017