Program a usnesení z 11. zasedání Rady městské části Brno-střed