Přístřešky MHD a CLV - základní designové a technické požadavky