Přihlášení (oznamovací povinnost) k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Důležité odkazy