Od 12. září najdete Matriční úřad na nové adrese Nádražní 4. Úřední dny jsou pondělí a středa, 8.00–17.00 hodin.

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna (Žádost)

Důležité odkazy