Potvrzení vlastníka pro žadatele kteří užívají byt na základě smlouvy či jiného právního titulu

Důležité odkazy