Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Podmínky nabytí státního občanství ČR dítěte v souvislosti s určením otcovství státního občana ČR souhlasným prohlášením rodičů v případech, kdy matka dítěte není státní občankou ČR - DOC