Od 12. září najdete Matriční úřad na nové adrese Nádražní 4. Úřední dny jsou pondělí a středa, 8.00–17.00 hodin.

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny 2021

Důležité odkazy