Ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného