Nabídka k odprodeji nepotřebného majetku právnickým a fyzickým osobám