Informace o podmínkách nabytí státního občanství ČR dítěte v souvislosti s určením otcovství státního občana ČR prohlášením rodičů v případech, kdy matka dítěte není státní občankou ČR

Důležité odkazy