Od 12. září najdete Matriční úřad na nové adrese Nádražní 4. Úřední dny jsou pondělí a středa, 8.00–17.00 hodin.

Hlasování ze 21. zasedání ZMČ BS (15.9.2021)

Důležité odkazy