Od 12. září najdete Matriční úřad na nové adrese Nádražní 4. Úřední dny jsou pondělí a středa, 8.00–17.00 hodin.

Hlasování z 25. zasedání ZMČ BS (13.4.2022)

Důležité odkazy