Od 12. září najdete Matriční úřad na nové adrese Nádražní 4. Úřední dny jsou pondělí a středa, 8.00–17.00 hodin.

Hlasování z 19. zasedání ZMČ BS (9.6.2021)

Důležité odkazy