Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Hlasování z 19. zasedání ZMČ Brno-střed (8. 2. 2017)