Hlasování z 18. zasedání ZMČ Brno-střed (14. 12. 2016)

Důležité odkazy