Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Hlasování z 12. zasedání ZMČ Brno-střed (17. 2. 2016)