Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

FI_MAT_7/2 - žádost o vystavení matričního dokladu - duplikátu oddacího listu