Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Doplnění či změna skutečností k Žádosti zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu