Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Doplněné materialy k bodu č.11 zasedání ZMČ Brno-střed