Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování