Čestné prohlášení - varianta A – obchodní společnost