č. 51 – Vzory 1–6 k zásadám vztahu zřizovatele MČ Brno-střed k příspěvkovým organizacím

Důležité odkazy