č. 42 – Směrnice na evidenci, vymáhání a odpis pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených městské části Brno-střed

Důležité odkazy