č. 42 – Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených městské části Brno-střed

Důležité odkazy