č. 32 – příloha č. 3 – Zápis o převzetí stroje nebo zařízení/ Zápis o předání a převzetí díla - stavby

Důležité odkazy