č. 32 - příloha č. 3 - Zápis o převzetí stroje nebo zařízení/ Zápis o předání a převzetí díla - stavby

Důležité odkazy