č. 32 – příloha č. 3 – Protokol o zařazení majetku/stroje nebo zařízení do užívání

Důležité odkazy