č. 32 – příloha č. 2 – Návrh k zápisu o vyřazení majetku

Důležité odkazy