č. 32 – příloha č. 1 – Převodka dlouhodobého majetku

Důležité odkazy