Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Kontrolní výbor

Termíny zasedání kontrolního výboru:

 • 17. 12. 2020
 • 14. 1. 2021
 • 25. 2. 2021
 • 25. 3. 2021
 • 22. 4. 2021
 • 20. 5. 2021
 • 17. 6. 2021

Úkoly kontrolního výboru

 • Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Brno-střed,
 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi Rady městské části Brno-střed a úřadem na úseku samostatné působnosti,
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo městské části Brno-střed,
 • projednává připomínky a podněty občanů v oblasti samostatné působnosti,
 • kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Brno-střed v oblasti samostatné působnosti,
 • kontroluje realizaci přijatých opatření,
 • kontroluje činnost komisí Rady městské části Brno-střed, zejména zda zajišťují stanovenou náplň v plném rozsahu,
 • spolupracuje s kanceláří tajemníka Úřadu městské části Brno-střed v oblasti stížností občanů.

Složení kontrolního výboru

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funce
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

+420 775 351 483
+420 542 526 316
spilkova@brno-stred.cz

Piráti předsedkyně Kontrolního výboru
Dr. Ing. Karen Kylbergerová kylbergerova@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti, zvolena za SPD místopředsedkyně Kontrolního výboru
MUDr. Vojtěch Weinberger weinberger@brno-stred.cz KDU-ČSL člen Kontrolního výboru
Ing. arch. Gabriel Kurtis kurtis@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti, zvolen za "Žít Brno" člen Kontrolního výboru
Mgr. Jasna Flamiková flamikova@brno-stred.cz Zelení členka Kontrolního výboru
Bc. Michal Lepka lepka@brno-stred.cz ODS člen Kontrolního výboru
PhDr. Jan Pazdírek pazdirek@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za ANO
člen Kontrolního výboru
Ing. Bc. Veronika Gruberová

+420 542 526 374
veronika.gruberova@brno-stred.cz

  tajemnice výboru 

Zprávy kontrolního výboru

Zápisy z jednání kontrolního výboru