Kontrolní výbor

Termíny zasedání kontrolního výboru:

 • 12. 1. 2023
 • 23. 2. 2023
 • 30. 3. 2023
 •  4. 5. 2023
 •  8. 6. 2023
 • 31. 8. 2023
 • 19. 10. 2023
 • 16. 11. 2023

 

Úkoly kontrolního výboru

 • Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Brno-střed,
 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi Rady městské části Brno-střed a úřadem na úseku samostatné působnosti,
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo městské části Brno-střed,
 • projednává připomínky a podněty občanů v oblasti samostatné působnosti,
 • kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Brno-střed v oblasti samostatné působnosti,
 • kontroluje realizaci přijatých opatření,
 • kontroluje činnost komisí Rady městské části Brno-střed, zejména zda zajišťují stanovenou náplň v plném rozsahu,
 • spolupracuje s kanceláří tajemníka Úřadu městské části Brno-střed v oblasti stížností občanů.

 

Složení kontrolního výboru

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funce
Leoš Prokeš, MBA

+420 542 526 316
prokes@brno-stred.cz

SPD předseda Kontrolního výboru
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

spilkova@brno-stred.cz

Piráti místopředsedkyně Kontrolního výboru
Bc. Jiří Hofr

hofr@brno-stred.cz

KDU-ČSL člen Kontrolního výboru
Mgr. Vítězslav Herosch

herosh@brno-stred.cz

ANO člen Kontrolního výboru
Bc. Michal Lepka

lepka@brno-stred.cz

ODS člen Kontrolního výboru
Ing. Jan Jedelský

jedelsky@brno-stred.cz

TOP 09 člen Kontrolního výboru
Ing. arch. Gabriel Kurtis

kurtis@brno-stred.cz

ŽTB člen Kontrolního výboru
Mgr. Jasna Flamiková

flamikova@brno-stred.cz

Zelení členka Kontrolního výboru
Akad. arch. Tomáš Kotas

kotas@brno-stred.cz

SPD člen Kontrolního výboru
Mgr. Dana Vernerová

+420 542 526 328
dana.vernerova@brno-stred.cz

  tajemnice Kontrolního výboru

Zprávy kontrolního výboru

Zápisy z jednání kontrolního výboru

Důležité odkazy