Kontrolní výbor

Termíny zasedání kontrolního výboru:

 

Úkoly kontrolního výboru

  • Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Brno-střed,
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi Rady městské části Brno-střed a úřadem na úseku samostatné působnosti,
  • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo městské části Brno-střed,
  • projednává připomínky a podněty občanů v oblasti samostatné působnosti,
  • kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Brno-střed v oblasti samostatné působnosti,
  • kontroluje realizaci přijatých opatření,
  • kontroluje činnost komisí Rady městské části Brno-střed, zejména zda zajišťují stanovenou náplň v plném rozsahu,
  • spolupracuje s kanceláří tajemníka Úřadu městské části Brno-střed v oblasti stížností občanů.

 

Složení kontrolního výboru

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funce
Leoš Prokeš, MBA

+420 542 526 316
prokes@brno-stred.cz

SPD předseda Kontrolního výboru
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

spilkova@brno-stred.cz

Piráti místopředsedkyně Kontrolního výboru
Bc. Jiří Hofr

hofr@brno-stred.cz

KDU-ČSL člen Kontrolního výboru
Mgr. Vítězslav Herosch

herosh@brno-stred.cz

ANO člen Kontrolního výboru
Bc. Michal Lepka

lepka@brno-stred.cz

ODS člen Kontrolního výboru
Ing. Jan Jedelský

jedelsky@brno-stred.cz

TOP 09 člen Kontrolního výboru
Ing. arch. Gabriel Kurtis

kurtis@brno-stred.cz

ŽTB člen Kontrolního výboru

Zprávy kontrolního výboru

Zápisy z jednání kontrolního výboru

Důležité odkazy