Finanční výbor

Termíny zasedání finančního výboru:

 

Úkoly finančního výboru

  • Kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Brno-střed,
  • vyjadřuje se k rozpočtu a k vnitřní stavbě jeho jednotlivých kapitol (náklady, příjmy, výdaje),
  • vyjadřuje se k finančnímu vypořádání se skutečností, k auditu, k celkovému hospodaření úřadu,
  • vyjadřuje se ke změnám rozpočtu,
  • vyjadřuje se k příspěvkům, darům a prominutí pohledávek,
  • kontroluje příjmy a výdaje schváleného rozpočtu,
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo městské části Brno-střed.

 

Složení finančního výboru

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funce
Ing. Ivo Komárek

+420 542 526 240
komarek@brno-stred.cz

ODS předseda Finančního výboru
Ing. Martin Schwab schwab@brno-stred.cz  ANO místopředseda Finančního výboru
Ing. Bohumil Bílek bilek@brno-stred.cz KDU-ČSL člen Finančního výboru
JUDr. Jan Čebiš cebis@brno-stred.cz ANO člen Finančního výboru
Diana Chodžajanová chodzajanova@brno-stred.cz SPD členka Finančního výboru
Ing. Jan Jedelský jedelsky@brno-stred.cz TOP 09 člen Finančního výboru
Mgr. Bc. Ladislava Macurová macurova@brno-stred.cz ODS členka Finančního výboru
Libor Zabloudil zabloudil@brno-stred.cz bez politické příslušnosti, STAN člen Finančního výboru
Lenka Slaninová +420 542 526 133
lenka.slaninova@brno-stred.cz
  tajemnice Finančního výboru

Zprávy finančního výboru

Důležité odkazy