Zastupitelstvo městské části Brno-střed

Zastupitelstvo městské části Brno-střed je volený orgán, který rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti městské části Brno-střed. Práva a povinnosti Zastupitelstva městské části Brno-střed vycházejí ze zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále Statutu města Brna a dalších příslušných legislativních norem. Jednání Zastupitelstva městské části Brno-střed upravuje Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-střed.

Harmonogram zasedání ZMČ BS na rok 2021

Začátek zasedání v 16:00 hod.

  • 10. 2. 2021
  • 14. 4. 2021
  • 9. 6. 2021
  • 15. 9. 2021
  • 3. 11. 2021
  • 8. 12. 2021

Změny v navržených termínech jsou ve smyslu § 103 odst. 5 zákona č.128/2000 Sb., o obcích vyhrazeny.

Důležité odkazy